Tag: Will the light that has been burning at India Gate for 50 years now go out?

50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਜਗ ਰਹੀ ਜੋਤ ਕੀ ਹੁਣ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇਗੀ !

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲ਼ਦੀ ਹੋਈ ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜਯੋਤੀ ਦੀ ਲਾਟ ਹੁਣ ਸਦਾ ਲਈ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਸਥਿਤ ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜੋਤੀ…