What Happens If You Reheat Tea

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ

ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸੁਆਦ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਲਟੀ, ਦਸਤ ,ਐਸੀਡਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੋਗਾਣੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯਾਨੀ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਚਾਹ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਚ ਰੋਗਾਣੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਟੈਨਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਬਾਸੀ ਚਾਹ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਦਰਦ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਚਾਹ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਸਿਡਿਕ ਗੁਣ ਪੇਟ ‘ਚ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਪੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਾਹ ਕਿਵੇਂ ਪੀਣੀ ਹੈ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਨੀ ਹੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਠੰਡੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਕ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਮਗ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ 3-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਡਬਲ ਬਾਇਲਰ’ ਵਿਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।