Category: poetry

ਕਵਿਤਾ : ‘ਜੇ’

‘ਜੇ’ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚੋਂ ‘ਜੇ’ ਜਾਂਦੀਜੇ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਪਾਵਾਂਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਪਾਵਾਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਜੇ ਜੀਵਾਂ ਮੈਂਕਿੰਝ ਕਵਿਤਾ ਦਾ…

ਕਵਿਤਾ – ਕਿਸਾਨ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ, ਜੋ ਵੱਗਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਰਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦਾਣੇ-ਦਾਣੇ…